คำคมกวนๆ เหล้าเขาเรียกว่า...กลม นมเขาเรียกว่า...เต้าคำคมกวนๆ เหล้าเขาเรียกว่า...กลม นมเขาเรียกว่า...เต้า
อยากเอา เขาเรียกว่า หื่น แต่ที่มึงไล่จับผัวคนอื่น เขาเรียกว่า แรด!!
Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ