คำคมคนทำงาน หัวหน้างานดีๆก็เหมือนผีคำคมคนทำงาน หัวหน้างานดีๆก็เหมือนผี หลายคนเชื่อว่ามี แต่น้อยนักที่ได้เจอPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ