คำคมสอนใจ ปิดให้ดีคือปาก
คำคมสอนใจ ปิดให้ดีคือปาก ใช้ให้มากคือสมอง
กรองให้ชัวร์คือหู ยกให้สูงคือใจPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ