คำคมสอนใจ หน้าดีจะอยู่กับเราไป 20 ปี



คำคมสอนใจ หน้าดีจะอยู่กับเราไป 20 ปี
สมองดี จะอยู่กับเรา 40 ปี
ความดี จะอยู่กับคุณโยมไปตลอดชีวิต



Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ