คำคมความรัก ความรักไม่ใช่การครอบครอง


คำคมความรัก ความรักไม่ใช่การครอบครอง แต่คือการได้ยืนมองเธอ อย่างมีความสุขPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ