คำคมความรัก ไม่ต้องดีเลิศกว่าใครคำคมความรัก ไม่ต้องดีเลิศกว่าใคร ขอแค่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ
ไม่ว่าจะทำอะไร ก็มีแต่ความสุข แค่นี้ก็ใช่แล้วPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ