คำคมแรงๆ เวลากูล้ม
คำคมแรงๆ เวลากูล้ม กูก็รู้ว่ามีคนคอยเหยียบย่ำกู
อยู่เหมือนกัน แต่เชิญเถอะ กูสนใจแต่มือที่ยังคอยช่วยเหลือ
และพยุกูให้เดินต่อก็พอPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ