คำคมให้กำลังใจ ภูมิใจในสิ่งที่มี ตั้งใจในสิ่งที่ฝันคำคมให้กำลังใจ ภูมิใจในสิ่งที่มี ตั้งใจในสิ่งที่ฝัน
มั่นใจในสิ่งที่ทำ แล้วสักวันจะเป็นวันของเรา
Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ