คำคมสอนใจ คนดีจริง จะอยู่เสมอคำคมสอนใจ คนดีจริง จะอยู่เสมอ ยามเราลำบาก
คนดีแต่ปาก ยามลำบาก มักจะไปเสมอPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ