คำคมกวนๆ บอกกูไม่ถ่ายรูป
คำคมกวนๆ บอกกูไม่ถ่ายรูป พอกู "ถ่ายรูป" 2 นิ้วทันทีPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ