ทางเดินของชีวิต


“การท้อถอยไม่ใช่เรื่องของคนที่อ่อนแอ
แต่มันเป็นธาตุแท้ของคนที่กำลังแข็งแกร่ง
กำลังเดินอยู่ถึงแม้จะอ่อนแรง
คุณก็ยังถือว่าแซงหน้าคนที่กำลังหยุดเดิน”

พระมหานิวัติชัย อติวิชโย
23 เมษายน 2556Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ