ปรัชญาภาษาธรรม

"ในบางเวลาจงทำตัวเหมือนคนที่ไม่มีค่า เพื่อที่จะเรียนรู้ค่าของคนที่มี"
พระมหานิวัติชัย อติวิชโย
24 มีนาคม 2556Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ