แม่รู้ทุกอย่างว่าลูกชอบกินอะไร
แม่รู้ทุกอย่างว่าลูกชอบกินอะไร
แต่ลูกไม่ค่อยรู้ว่า แม่ชอบกินอะไร
เพราะแม่กินทุกอย่าง ที่เหลือจากลูกินPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ