คำคมความรัก ความรักต้องการความกล้าคำคมความรัก ความรักต้องการความกล้า
กล้าที่จะรัก กล้าที่จะเสี่ยง
กล้า ที่จะสารภาพ และกล้าที่จะเจ็บPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ