อย่าโทษความห่างไกล
อย่าโทษความห่างไกล หากใจนั้นเปลี่ยนแปลง
ต่อให้ใกล้ยิ่งกว่าใกล้ หากคนมันเปลี่ยนใจ
ยังไงมันก็ไปอยู่ดีPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ