คำคมเพื่อน เพื่อนที่ดี ที่สุดของเรา ทุกคนคือกระจกคำคมเพื่อน เพื่อนที่ดี ที่สุดของเรา ทุกคนคือกระจก
เพราะเมื่อไหร่ที่เราร้องไห้ มันไม่เคย "หัวเราะ"Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ