คำคมความรัก ทำให้คนตาบอดคำคมความรัก ทำให้คนตาบอด เค้าสั่งให้ถอดเราก็ถอด
เค้าสั่งให้แก้เราก็แก้ นี่มัน ความรัก หรือความใจง่าย
Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ