คำคมกวนๆ กฏของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี
คำคมกวนๆ กฏของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี คือ อย่าล๊อครหัส Wi-fi

ที่มา : http://boxza.com/Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ