คำคมแอบรัก ทำได้เพียง นั่งยิ้มคำคมแอบรัก ทำได้เพียง นั่งยิ้ม เวลาเธอมีความสุข
กังวล เวลาเธอมีเรื่องทุกข์ใจ ผ่านทางหน้าคอม
Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ