คำคมให้กำลังใจ จงลุกขึ้นสู้แม้จะรู้ว่าไม่ชนะคำคมให้กำลังใจ จงลุกขึ้นสู้แม้จะรู้ว่าไม่ชนะ
คำพูดถากถางที่เกะกะ อย่าเอามาเป็นภาระของหัวใจ
มันก็แค่ กรวดหินดินทรายข้างทาง

Credit : https://www.facebook.com/lovenumfonramonPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ