คำคมสอนใจ ความคิดก็เหมือนน้ำคำคมสอนใจ ความคิดก็เหมือนน้ำ ยิ่งกวนก็ยิ่งขุ่น
ยิ่งวุ่น ก็ยิ่งทุกข์ ยิ่งนิ่ง ก็ยิ่งใส ยิ่งสงบได้ก็ยิ่งสุขPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ