คำคมสอนใจ อย่าด่าคนอื่นว่าโง่


คำคมสอนใจ อย่าด่าคนอื่นว่าโง่
เพราะคุณเองก็ ไม่ได้เกิดมาเพื่อ 
ที่จะฉลาดในทุกๆเรื่อง
Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ