ถ้าเป็นไปได้ พยายามอย่าเสือกเรื่องของใคร


ถ้าเป็นไปได้ พยายามอย่าเสือกเรื่องของใคร
เพราะ อาจจะโดนกระทืบ ขี้หักคาใน ไม่รู้ตัวPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ