คำคมอกหัก แม่บอกว่า เวลาอกหักไม่ต้องเสียใจไปคำคมอกหัก แม่บอกว่า เวลาอกหักไม่ต้องเสียใจไป
เราไม่ได้เสียคนรัก เราแค่เสียคนที่ไม่รัก เราไปเท่านั้นเอง

Credit : ตะกอนความคิดPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ