คำคมความรัก สิ่งที่ยาก กว่าความอยากได้


คำคมความรัก สิ่งที่ยาก กว่าความอยากได้ คือการรักษาสิ่งที่มีนั้นไว้ ตลอดไป เมื่อเราได้ สิ่งนั้นมาแล้ว
Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ