คำคมความรัก ไม่มีใครดีที่สุดหรอกคำคมความรัก ไม่มีใครดีที่สุดหรอก
ทุกคนล้วนมีจุดบกพร่องกันทั้งนั้น
ความรู้สึกต่างหากที่สำคัญ
บอกคุรค่า ของกันและกัน ในหัวใจPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ