คำคมโดนๆ คนเราต่อให้เข้มแข็งมากขนาดไหนคำคมโดนๆ คนเราต่อให้เข้มแข็งมากขนาดไหน
ก็มักต้อง อ่อนแอ เพราะความรัก

คำคมโดนๆ คนเราต่อให้เข้มแข็งมากขนาดไหน
ก็มักต้อง อ่อนแอ เพราะความรักPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ