คำคมความรัก คู่ที่คบกันได้นานคำคมความรัก คู่ที่คบกันได้นาน อาจไม่ใช่เค้าเข้าใจทุกเรื่อง
แต่เป็นเพราะ เค้าพลัดกัน ยอมให้อภัย และไม่ใส่ใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องต่างหากPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ