ไม่ใช่ว่า ไม่รักนะ แต่ที่หายไปไม่ใช่ว่า ไม่รักนะ  แต่ที่หายไป
เป็นเพราะ มันเหนื่อยนะ
ที่ต้องเป็นฝ่ายพยายามใส่ใจ อยู่ฝ่ายเดียวPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ