คำคมให้กำลังใจ ในความเป็นจริงคำคมให้กำลังใจ ในความเป็นจริง ชีวิตเรากำลังเดินอยู่กับปัจจุบัน
แล้วทางข้างหน้าคือนาคต จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะนึกถึงแต่แค่อดีตPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ