คำคมสอนใจ ตักบาตร พระล้านครั้งคำคมสอนใจ ตักบาตร พระล้านครั้ง ไม่เท่ายื่น อาหารให้แม่เพียงครั้งเดียว
ความกตัญญู เป็นพื้นฐานของคนดี ทำให้คุณเป็นคนดีโดยสมบูรณ์ได้Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ