คำคมสอนใจ ทุกอาชีพไม่มีไส้แห้งคำคมสอนใจ ทุกอาชีพไม่มีไส้แห้ง ไม่ว่าอาชีพใดทั้งสิ้น
ที่มึงไส้แห้งเพราะมึงหมาไม่แดก มึงกระจอกไง
มึงไม่ต้องมาคิดเหี้ยอะไร มันอยู่ที่ใจมึง
ใจมึงสูง มึงก็รอด ใจมึงกระจอก มึงก็จนPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ