คำคมสอนใจ ดูผู้หญิง เขาให้ดูตอนลำบากคำคมสอนใจ ดูผู้หญิง เขาให้ดูตอนลำบาก เวลาทุกยาก เขาจะไม่จากคุณไปไหน
ดุผู้ชาย เขาให้ดูตอนสบาย เวลามีมากมาย เขาเลือกใครก็ได้ แต่เขาเลือกคุณ

Credit : Twitter. @SINGGHA_NERVANAPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ