คำคมแรงๆ แฟนเก่า กรุณาอย่าเสือกคำคมแรงๆ แฟนเก่า กรุณาอย่าเสือก
เพราะคนที่ถูกเลือก ไม่ใช่มึงแล้ว

Credit : หัวใจ like' ความรู้สึกPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ