คำคมสอนใจ พ่อบอกว่าใครดีด้วยคำคมสอนใจ พ่อบอกว่าใครดีด้วย ให้ดีจนสุดใจ
ใครเลวใส่ ก็ให้ร้าย จนสุดตีนPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ