คำคมกวนๆ ตั้งแต่ฉันคบกับเธอมาคำคมกวนๆ ตั้งแต่ฉันคบกับเธอมา ประหยัดค่าข้าวไปเยอะ เพราะทุกวันนี้กินแต่หญ้าPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ