คำคมเพื่อน เพื่อนส่วนใหญ่ที่เลิกคบกัน


คำคมเพื่อน เพื่อนส่วนใหญ่ที่เลิกคบกัน เพราะ มันยืมตังค์แล้วเสือกไม่คืน
Credit : Display Status HotPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ