คำคมสอนใจ ขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรคำคมสอนใจ ขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวร กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่าน
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้า หรือลับหลังก็ดี ทั้งที่รู้ และไม่รู้ก็ดี เพื่อความบริสุทธิ์
เพศพรหมจรรณ์ ขอท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมนั้น แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ