คำคมความรัก ไม่มีใครรู้หรอกว่า เวลาที่ผ่านมากับเวลาที่เหลืออยู่


คำคมความรัก ไม่มีใครรู้หรอกว่า เวลาที่ผ่านมากับเวลาที่เหลืออยู่
อย่างไหนจะมีมากกว่ากัน ฉะนั้น จงใช้ให้คุ้มค่า
Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ