คำคมสอนใจ คน 6 ประเภท ที่เราขอบคุณ
คำคมสอนใจ คน 6 ประเภท ที่เราขอบคุณ และระลึกถึงเขาเสมอ เมื่อเราประสบความสำเร็จ

1. คนที่รักคุณ
2. คนที่ผลักดันคุณ
3. คนที่ให้กำลังใจคุณ
4.คนที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณ
5.คนที่ช่วยส่งเสริมคุณ
6. คนที่ทำให้คุณมีความสุขPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ