ถ้าแฟนไม่ดูแล อย่าทำตัวแย่โดยการไปมีคนอื่น


ถ้าแฟนไม่ดูแล อย่าทำตัวแย่โดยการไปมีคนอื่น
บอกเลิกให้จบๆ อย่าไปคบซ้อนPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ