คำคมโดนๆ นาทีที่เราอยากเข้มแข็งที่สุด


คำคมโดนๆ นาทีที่เราอยากเข้มแข็งที่สุด มันจะเป็นนาทีที่เรา อ่อนแอ ที่สุด

ที่มา : กระดาษหดPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ