คําคมกวนๆ เงินเดือนก็เหมือนกับประจำเดือนของหญิงคําคมกวนๆ เงินเดือนก็เหมือนกับประจำเดือนของหญิง
มา สาม สี่ วัน เดี๋ยวก็หมด ฉะนั้นแล..เอย

Credit : หล่อ ลากเลื้อยPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ