เก็บแรงไว้ สู้ต่อไปวันพรุ่งนี้
เก็บแรงไว้ สู้ต่อไปวันพรุ่งนี้
ไม่ว่ามันจะร้ายหรือดี
แต่ฉันจะอยู่ตรงนี้ เคียงข้างเธอ ฝันดีนะPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ