คำคมเพื่อน คิดถึงวันเก่าๆ


คำคมเพื่อน คิดถึงวันเก่าๆ วันที่พวกเราอยู่ด้วยกันเพื่อน

ที่มา : สัญจร รอนแรมPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ