ต่างคนต่างความคิด ต่างจิต ต่างใจ
ต่างคนต่างความคิด ต่างจิต ต่างใจ
อย่าดูถูกความคิดใคร ถ้าความคิดเขาไม่ตรงกับความคิดเราPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ