คำคมสอนใจ มีคนบอกว่า คนดีที่ไหนเข้าผับ



คำคมสอนใจ มีคนบอกว่า คนดีที่ไหนเข้าผับ
เลยตอบนางไปว่า คนเลวที่เดินเข้าวัดก็มีถมไป
เอาอะไรมาวัดว่าดีหรือเลว



Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ