คำคมสอนใจ บุคคลใดพูดน้อยหรือไม่ค่อยพูดคำคมสอนใจ บุคคลใดพูดน้อยหรือไม่ค่อยพูด
บุคคลนั้นจะด่าเจ็บกว่าคนปากจัดหลายร้อยเท่าPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ