คำคมสอนใจ บุคคลใดพูดน้อยหรือไม่ค่อยพูดคำคมสอนใจ บุคคลใดพูดน้อยหรือไม่ค่อยพูด
บุคคลนั้นจะด่าเจ็บกว่าคนปากจัดหลายร้อยเท่าPopular Posts

แรงใจดอทคอม เว็บแห่งกำลังใจออนไลน์

Newsletter