คำคมเพื่อน ความสัมพันธ์ที่ดี


คำคมเพื่อน ความสัมพันธ์ที่ดี คือการที่คนสองคนอยากมาเจอหน้ากันโดยไม่ต้องมีเหตุผล
รู้แค่ว่าอยากมาเจอหน้าเท่านั้น ไม่ต้องไปไหน ไม่ต้องทำอะไรก็ได้
Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ