คำคมสอนใจ คิดบวก ไม่ใช่การหลอกตัวเองว่า ไม่มีปัญหา


คำคมสอนใจ คิดบวก ไม่ใช่การหลอกตัวเองว่า ไม่มีปัญหาPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ